ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Членове на обществения съвет към НТГ – Пловдив:

Юлия Симеонова Калакова – представител на родителите
Елена Димитрова Илчева –Попова – представител на родителите
Елисавета Лукова Новакова – представител на родителите
Величка Пантелеева Мицина – представител на родителите
Албена Димитрова Нестеренко – представител на родителите
Костадин Василев Василев – представител на работодателите
Димитър Георгиев Ставрев – представител на финансиращия орган

Отчет

За дейността през 2021 година

      28.01.2021       11.03.2021       06.07.2021       13.10.2021

За дейността през 2020 година

      16.01.2020       11.03.2020       15.07.2020       19.10.2020

За дейността през учебната 2019/2020 година

  Adobe PDF...

За дейността през учебната 2018/2019 година

  Adobe PDF...

За дейността през учебната 2017/2018 година

  Adobe PDF...

За дейността през учебната 2016/2017 година

  Adobe PDF...

Правомощия

MS Word...

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ