График МОН 2024/2025 г.

  Adobe PDF...

Информация за прием след 7 клас 2024/25 г.

  MS Word...

НТГ-утвърден държавен план-прием 2024/25 г.

  Adobe PDF...

  Флаер ...

  Брошура ...

  НТГ ПЛАН-ПРИЕМ - 2024/2025Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ