Отчет на НТГ - Пловдив за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА/СПРАВКА към 30.06.2020 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2019 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2019 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2019 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2019 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2019 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2019 г.


  Обяснителна записка към 30.06.2019г.

  Касов отчет към 30.06.2019г.

  Справка към 30.06.2019г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2019 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2019 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2019 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.12.2019 г.

 Достъп до информация

  Заявление за достъп до информация

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2018 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2018 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2018 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2018 г.

  Справка към 30.06.2018 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2018 г.

  Справка към 30.09.2018 г.

Отчет за Четвърто тримесечие на 2018 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.12.2018 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2018 г.

  Справка към 31.12.2018 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2017 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2017 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2017 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2017 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2017 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2017 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2017 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2017 г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2017 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2017 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2017 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2017 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2017 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2016 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2016 г.

  План за разход на преходен остатък

  План за разход на собствени приходи

  План за приходите и разходите по подпараграфи на ЕБК

Отчет за Първо тримесечие на 2016 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2016 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2016 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2016 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2016 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2016 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2016 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2016 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2016 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2016 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2016 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2015 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ - Пловдив за 2015 г.

  План за разход на добавка за ИИД

  План за разход на преходен остатък

  План за разход на собствени приходи

  План за приходите и разходите по подпараграфи на ЕБК

  План на разходи на добавка за подобряване на МТБ 2015 г.

  План за разходите за квалификационни дейности за 2015 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2015 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2015 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2015 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2015 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2015 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2015 г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2015 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2015 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2015 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2015 г.

  Корекции на бюджета към 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2015 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2015 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2015 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2014 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ за 2014 г.

  План за приходите и разходите за 2014 г.

  Корекции на бюджета към 30.06.2014 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2014 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2014 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2014 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2014 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2014 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2014 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2014 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2014 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2014 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2014 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2014 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2014 г.

  Бюджет и уточнен план към 31.12.2014 г.

Бюджет и Отчет на НТГ - Пловдив за 2013 г.

Бюджет


  Бюджет на НТГ за 2013 г.

  План за разход на добавка за ИИД

  План за разход на преходен остатък

  План за разход на собствени приходи

  План за разходите по подпараграфи на ЕБК

  Корекция на бюджета от ПРБК

  План на МТБ за 2013 г.

  План квалификация за 2013 г.

Отчет за Първо тримесечие на 2013 г.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 31.03.2013 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 31.03.2013 г.

Отчет за Второ тримесечие на 2013 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.06.2013 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.06.2013 г.

Отчет за Трето тримесечие на 2013 г.


  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към 30.09.2013 г.

  ОТЧЕТ Б-3 към 30.09.2013 г.

Отчет за изпълнение на Делегиран бюджет за 2013 г.


  ОТЧЕТ Б-3 към 31.12.2013 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ 31.12.2013 г.

  КОРИГИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2013 г.

Отчет на НТГ - Пловдив за 2012 г.

  ОТЧЕТ на НТГ за 2012 г.

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнението на бюджета за 2012 г.

Бюджет и Отчет на НТГ-Пловдив

  Бюджет на НТГ за 2012 г.

  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2012 г.

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2012 г.

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2012 г.Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ