ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Юни 2020...Ново!!!

MS Word...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Юни 2019...

MS Word...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Юни 2018...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Септември 2017...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Юни 2017...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

За учебната 2016/2017...

  Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Септември 2016...

MS Word...   Adobe PDF...


Юни 2016...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ и ДКИ

За учебната 2015/2016...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

Септември 2015...

MS Word...   Adobe PDF...


Юни 2015...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ и ДКИ

За учебната 2014/2015...

MS Word...   Adobe PDF...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

За учебната 2013/2014...

MS Word...   Adobe PDF...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ и ДКИ

За учебната 2013/2014...

MS Word...   Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ