ДОКУМЕНТИ 2022-2023 г.

Годишен план на училището

  Adobe PDF...

Училищни учебни планове

  Adobe PDF...

Етичен кодекс

  Adobe PDF...

Мерки за повишаване на качеството

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

  Adobe PDF...

Стратегия за развитие на НТГ

В периода 2016 - 2023 г.

  Adobe PDF...

Програма за превенция на ранното напускане на училището

  Adobe PDF...

Програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

  Adobe PDF...

Форми на обучение в НТГ

  Adobe PDF...

Организация на Учебния ден

  Adobe PDF...

План - програма БДП

  Adobe PDF...

План за защита при бедствия

  Adobe PDF...

План за обучение за МКПИПФТ

  Adobe PDF...

План за противодействие на тероризма

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ