През учебната 2023/2024 г. в НТГ - Пловдив работи с електронен дневник – „Shkolo.bg“. Платформата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ