Национален кръг "Финансова грамотност" 19.03.2022:

   Тема за 5 клас...    Ключ с отговори за 5 клас...
   Тема за 6 клас...    Ключ с отговори за 6 клас...
   Тема за 7 клас...    Ключ с отговори за 7 клас...
   Тема за 8 клас...    Ключ с отговори за 8 клас...
   Тема за 10 клас... Ключ с отговори за 10 клас...


Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ