УЧЕНИЦИТЕ - Резултати от НВО

Резултати от ДЗИ уч. 2019/2020 г.

Среден успех по БЕЛ – мн. добър 5,24

Среден успех от ІІ ДЗИ – мн. добър 5,29

НТГ – Пловдив се нарежда по резултатите от ДЗИ на І място сред професионалните гимназии в България, на 37 място сред всички гимназии в България, а в РУО – Пловдив на четвърто място по резултати от 3-те ДЗИ и на второ място по резултати от ІІ ДЗИ.

2019 година ДЗИ

БЕЛ – Много добър 5,00

Гимназията е сред 100-те училища в България с най-висок успех на матурата по БЕЛ и заема 53 място.

ІІ ДЗИ – Много добър 4,65.Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ