ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Членове на обществения съвет към НТГ – Пловдив:

Юлия Симеонова Калакова – представител на родителите
Елена Димитрова Илчева –Попова – представител на родителите
Елисавета Лукова Новакова – представител на родителите
Величка Пантелеева Мицина – представител на родителите
Албена Димитрова Нестеренко – представител на родителите
Костадин Василев Василев – представител на работодателите
Димитър Георгиев Ставрев – представител на финансиращия орган

Отчет

За дейността през 2022 година

      18.01.2022       11.04.2022       26.04.2022       07.07.2022

За дейността през 2021 година

      28.01.2021       11.03.2021       06.07.2021       13.10.2021

За дейността през 2020 година

      16.01.2020       11.03.2020       15.07.2020       19.10.2020

За дейността през учебната 2019/2020 година

  Adobe PDF...

За дейността през учебната 2018/2019 година

  Adobe PDF...

За дейността през учебната 2017/2018 година

  Adobe PDF...

За дейността през учебната 2016/2017 година

  Adobe PDF...

Правомощия

MS Word...

  Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ