ПРЕДЛОЖЕНИЕ за балообразуване при прием в НТГ

  Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2017/2018 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2016/2017 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2015/2016 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2014/2015 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

ЗА ПРИЕТИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕТО

1. Оригиналът на удостоверението за завършен 7 клас

2. Оригиналът на медицинското свидетелство

3. Оригиналът на удостоверение за преместване от досегашното училище

4. Оригиналът на характеристиката на ученика

5. Еднократна сума за целия период на обучение от 70 лева по решение на Училищното настоятелство
/за елементи от униформа: значка, тениска и вратовръзка с логото на гимназията, награди, социални дейности и др./


Информация за прием на ученици с хронични заболявания по чл.37, ал.2 от Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

www.riobg.comПоследни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ