ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ-ДАЗД-1 ПРИ НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

MS-Word...

П Л А Н НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ 2020/2021

Adobe PDF...

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП В ОБЩНОСТТА

Център за обществена подкрепа

  Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НТГ - ПЛОВДИВ

За учебната 2016/2017 година

  Adobe PDF...

Правилник - раздел ученици и родители за учебната 2015/2016 година

Раздел ученици

MS-Word...   Adobe PDF...

Раздел родители

MS-Word...   Adobe PDF...

Правилник - раздел ученици и родители за учебната 2014/2015 година

MS-Word...   Adobe PDF...

Промяна на правилника за дейността, приета на 11.03.2014 г.

MS-Word...   Adobe PDF...

Правилник - раздел ученици и родители за учебната 2013/2014 година

MS-Word...   Adobe PDF...

Извадка от правилника за СФО за 2010/2011 учебна година

  прочети PDF...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ