ПРАВИЛА 2022-2023 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Adobe PDF...

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ-ДАЗД-1

Adobe PDF...

ПЛАН И ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Adobe PDF...

ПРАВИЛНИК ЗБУТ

Adobe PDF...

ПРОГРАМА ЗБУТ

Adobe PDF...

Правилник за пропускателен режим

  Adobe PDF...

Вътрешни правила за мрежова сигурност

Adobe PDF...Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ
Актуализиран план за БДП