Педагогически съветник

Станимира Андонова

Приемно време за ученици, родители и външни посетители:

Понеделник, Вторник

I смяна- 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 – 14:30 ч.

Сряда, Четвъртък, Петък

II смяна- 12:30 - 16:00 ч. и от 16:30 до 19:00 ч.

Психолог

Радостина Ганева

Приемно време за ученици, родители и външни посетители:

Сряда, Четвъртък, Петък

I смяна- 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 – 14:30 ч.

Понеделник, Вторник

II смяна- 12:30 - 16:00 ч. и от 16:30 до 19:00 ч.Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ