Самооценка за качеството на професионалното образование

Самооценяването, паралелно с външното оценяване, се възприема като един от най-важните подходи за осигуряване на качеството в училищата, предоставящи...

» прочети

Самооценка за качеството на професионалното образование

Мерки за качество

  Adobe PDF...

Доклад за резултатите от проведеното самооценяване за учебната 2015/2016 година...

  Adobe PDF...

Самооценка за качеството на професионалното образование

За учебната 2014/2015 година...

Доклад

MS Word...

  Adobe PDF...

Приложение

MS Word...

  Adobe PDF...

Обобщен резултат

  Adobe PDF...

Самооценка за качеството на професионалното образование

За учебната 2013/2014 година...

Доклад

MS Word...

  Adobe PDF...

Приложение

MS Word...

  Adobe PDF...

Самооценка за качеството на професионалното образование

За учебната 2012/2013 година...

Доклад

MS Word...

  Adobe PDF...

Обобщен резултат

  Adobe PDF...

Доклад

От проведено самооценяване за учебната 2012/2013 година

Самооценка за качеството на професионалното образование

За учебната 2011/2012 година...

прочети MS Word документ...

  прочети PDF...

Самооценка за качеството на професионалното образование

За учебната 2009/2010 година...

прочети MS Word документ...

  прочети PDF...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ