Учители 2022/2023 учебна година

Име и фамилия: Преподава по учебен предмет: E-mail за връзка:
Антонина Димитрова учител по английски език a.dimitrova@ntg-plovdiv.net
Антония Пашова учител по немски език a.pashova@ntg-plovdiv.net
Биляна Тютюкова учител по физическо възпитание и спорт b.tutukova@ntg-plovdiv.net
Бонка Велинова учител по английски език b.velinova@ntg-plovdiv.net
Валерия Стаматова учител по право v.stamatova@ntg-plovdiv.net
Василка Кузева учител по математика v.kuzeva@ntg-plovdiv.net
Василка Рубцова учител по физика и астрономия и математика v.rubtsova@ntg-plovdiv.net
Величка Атанасова учител по руски език v.atanasova@ntg-plovdiv.net
Величка Калайджийска учител по български език и литература, история и цивилизации и свят и личност v.kalaydzhiyska@ntg-plovdiv.net
Венелина Генчевска учител по математика v.genchevska@ntg-plovdiv.net
Веселин Атанасов учител по информатика v.atanasov@ntg-plovdiv.net
Вилислава Николова учител по икономически дисциплини v.nikolova@ntg-plovdiv.net
Владимир Баев учител по история и цивилизации v.baev@ntg-plovdiv.net
Владка Маринова учител по икономически дисциплини v.marinova@ntg-plovdiv.net
Галина Гавазова учител по руски и английски език g.gavazova@ntg-plovdiv.net
Галина Филипова учител по физика и астрономия g.filipova@ntg-plovdiv.net
Георги Василевски учител по история и цивилизации g.vasilevski@ntg-plovdiv.net
Георги Ваклушев учител по физическо възпитание и спорт g.vaklushev@ntg-plovdiv.net
Георги Калоферов учител по икономически дисциплини g.kaloferov@ntg-plovdiv.net
Гергана Николова заместник-директор,учител по икономически дисциплини g.nikolova@ntg-plovdiv.net
Даниела Джурова учител по математика d.djurova@ntg-plovdiv.net
Даниела Стоянова учител по български език и литература d.stoianova@ntg-plovdiv.net
Даниела Деляна Николова учител по информатика d.nikolova@ntg-plovdiv.net
Деница Бояджиева учител по английски език d.boyadjieva@ntg-plovdiv.net
Джарир Амрун учител по информатика d.amrun@ntg-plovdiv.net
Димитър Панчев учител по икономически дисциплини d.panchev@ntg-plovdiv.net
Димитър Тенев учител по икономически дисциплини d.tenev@ntg-plovdiv.net
Димитър Петров учител по музика d.petrov@ntg-plovdiv.net
Доротея Добрева учител по икономически дисциплини d.dobreva@ntg-plovdiv.net
Елена Ангелова учител по философия, гражданско образование e.angelova@ntg-plovdiv.net
Елена Стоилова учител по български език и литература e.stoilova@ntg-plovdiv.net
Емилиан Георгиев учител по немски език e.georgiev@ntg-plovdiv.net
Жулиета Гочева учител по химия, биология и ЗБУТ z.gocheva@ntg-plovdiv.net
Зора Янакиева учител по изобразиелно изкуство z.yanakieva@ntg-plovdiv.net
Иван Кирев учител по физическо възпитание и спорт i.kirev@ntg-plovdiv.net
Иванка Юрукова учител по математика i.yurukova@ntg-plovdiv.net
Илиян Пехливанов учител по икономически дисциплини i.pehlivanov@ntg-plovdiv.net
Йорданка Арабаджийска учител по икономически дисциплини y.arabadjiiska@ntg-plovdiv.net
Калина Бобева учител по икономически дисциплини k.bobeva@ntg-plovdiv.net
Красимира Костуркова учител по английски език k.kosturkova@ntg-plovdiv.net
Любомир Трифонов учител по български език и литература l.trifonov@ntg-plovdiv.net
Мариана Филипова заместник-директор, учител по информатика
Мария Атанасова учител по икономически дисциплини m.atanasova@ntg-plovdiv.net
Мария Джокова учител по немски език m.djokova@ntg-plovdiv.net
Мария Грозева учител по информатика m.grozeva@ntg-plovdiv.net
Мария Костадинова учител по български език и литература m.kostadinova@ntg-plovdiv.net
Невена Самоходова учител по химия и опазване на околната среда n.samohodova@ntg-plovdiv.net
Недка Миленова учител по информатикa n.milenova@ntg-plovdiv.net
Николай Митев ръководител направление ИКТ / учител по информатика n.mitev@ntg-plovdiv.net
Нъварт Мардиросян учител по икономически дисциплини n.mardirosyan@ntg-plovdiv.net
Огнян Иванов учител по информатика o.ivanov@ntg-plovdiv.net
Петя Илиева учител по немски език p.ilieva@ntg-plovdiv.net
Полина Маринова учител по икономически дисциплини p.marinova@ntg-plovdiv.net
Радослав Бойчев учител по физическо възпитание и спорт r.boychev@ntg-plovdiv.net
Радостина Стоянова учител по икономически дисципини r.stoianova@ntg-plovdiv.net
Рени Михайлова учител по икономически дисципини r.mihailova@ntg-plovdiv.net
Румен Стойков учител по география и икономика r.stoikov@ntg-plovdiv.net
Светлана Чолакова учител по немски език и български език и литература s.cholakova@ntg-plovdiv.net
Силвия Анадолиева учител по физическо възпитание и спорт s.anadolieva@ntg-plovdiv.net
Силвия Стоянова учител по икономически дисциплини s.stoianova@ntg-plovdiv.net
Сияна Петкова учител по биология и здравно образование s.petkova@ntg-plovdiv.net
Станимира Димитрова учител по български език и литература s.dimitrova@ntg-plovdiv.net
Станислава Урумова учител по икономически дисциплини s.urumova@ntg-plovdiv.net
Танка Тарънска учител по български език и литература t.tarunska@ntg-plovdiv.net
Таня Арабаджиева учител по икономически дисциплини t.arabadjieva@ntg-plovdiv.net
Татяна Ванчева учител по философия t.vancheva@ntg-plovdiv.net
Татяна Делгадо - Монсерат учител по английски език t.delgado@ntg-plovdiv.net
Теодора Стойчева учител по английски език t.stoicheva@ntg-plovdiv.net
Юлия Кьосева учител по география и икономика j.kioseva@ntg-plovdiv.net


Последни новини и съобщения:

ПРОГРАМИ
ПО КОИТО
СЕ РАБОТИ В
НТГ-ПЛОВДИВ
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ