УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ към 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Съдебна администрация – английски език

  Adobe PDF...


Банково дело - немски език

  Adobe PDF...


Митническа и данъчна администрация – английски език

  Adobe PDF...


Оперативно счетоводство – английски език

  Adobe PDF...


Икономика и мениджмънт – немски език

  Adobe PDF...


Икономическа информатика – английски език

  Adobe PDF...


Застрахователно и осигурително дело – английски език

  Adobe PDF...

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ към 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Съдебна администрация – английски език

  Adobe PDF...


Банково дело - немски език

  Adobe PDF...


Митническа и данъчна администрация – английски език

  Adobe PDF...


Оперативно счетоводство – английски език

  Adobe PDF...


Икономика и мениджмънт – немски език

  Adobe PDF...


Икономическа информатика – английски език

  Adobe PDF...

ПЛАН ПРИЕМ за 2017/2018 учебна година

Утвърден от МОН

MS-Word...   Adobe PDF...

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ към 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

8 класове

  Adobe PDF...


9 класове

  Adobe PDF...


10 класове

  Adobe PDF...


11 класове

  Adobe PDF...


12 класове

  Adobe PDF...

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - ПРЕДИ

Банково дело - немски език

MS-Word...  MS-Excel...


Митническа и данъчна администрация – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Оперативно счетоводство – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Търговия – руски език

MS-Word...  MS-Excel...


Икономика и мениджмънт – немски език

MS-Word...  MS-Excel...


Индустрия – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Бизнес администрация – английски език

MS-Word...  MS-Excel...


Икономическа информатика – английски език

MS-Word...  MS-Excel...Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ