Задочна форма

За Учебната 2014/2015 година ще се проведе обучение по специалността "Оперативно Счетоводство",
задочна форма на обучение /след завършено средно образование/

Срок за подаване на документи - до 15 септември 2014 г.

За справки - тел.: 032/64 23 23Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2020/2021
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ