Банер

Добре дошли

...в официалния сайт на Национална Търговска Гимназия - гр. Пловдив

Вчера, сега и утре търговската гимназия създава неповторимия феномен на училищна и социална култура, влияещ на професионалната подготовка на кадри, които с бърза адаптация стойностно се вписват в конкурентните условия на институции, фирми и организации.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ БАЛ НА ВИПУСКИТЕ НА НТГ – ПЛОВДИВ

Ще се проведе на 07 юни 2019 г. в ресторант "Сант Петербург"

Можете да закупите куверт, като платите по сметка:

BG14RZBB91551085097110 Райфайзенбанк,

BIC RZBBBGSF В основание за превода напишете випуск и клас.
Последни новини и съобщения:

В УЧЕНЕТО
И СПОРТА
ВИНАГИ
НАЧЕЛО
СЪДЪТ
ОТВАРЯ
ВРАТИ
ЗА УЧЕНИЦИ...
ПЛАН ПРИЕМ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
ЗА 2018/2019
УЧЕБНА ГОДИНА...
УК
"СЪГЛАСИЕ-2004"
към
НТГ-Пловдив
ХИМНЪТ
на НТГ
НАШИТЕ
ГОДИНИ
ЗА
СЕДМОКЛАС-
НИЦИТЕ