Добре дошли

...в официалния сайт на Национална Търговска Гимназия - гр. Пловдив

В периода 18-20 март 2019 година комисия от Националния инспекторат по образованието проведе пилотно инспектиране на образователния процес и управлението на Национална търговска гимназия - Пловдив. Гимназията получи най-високата оценка - МНОГО ДОБРО КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Телефон за контакти и въпроси: 0884299930 - Ангелина Николова

Резултати от ДЗИ уч. 2019/2020 г.!!!

ПЛАН ПРИЕМ 2020!!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  1. Работното време на комисиите за записване на ученици след основно образование е от 8,30 до 17,00 ч. /в работни дни, съгласно Графика на МОН/

  2. Място на работа: к-ти 23, 29 и канцелария-секретар на НТГ

  3. Необходими документи за записване на ученици, съгласно чл. 72 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

    • Заявление до директора;

    • Оригинал на свидетелство за основно образование;

    • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

  4. График на дейностите:

Вид дейностДата
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране14, 15 и 16 юли 2020 г. к-т 23 и 29
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 и 22 юли 2020 г. к-т 23 и 29
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2020 г. канцелария, секретар на НТГ
Обявяване на незаетите места след трето класиране31 юли 2020 г. к-т 23
Подаване на документи за участие в класиране за незаетите места след трети етап на класиране 03, 04 и 05 август 2020 г. канцелария, секретар на НТГ
Обявяване на класираните след трети етап6 август 2020 г. к-т 23
Записване на ученици, приети след трети етап на класиране07 август 2020 г. канцелария, секретар на НТГ

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

  MS-Word...

Не пропускайте постиженията ни, следете интензивния и богатия на събития живот в НТГ....ТУК


На 28.11.2019г. училището ни официално се включи в
Програмата училище посланик на Европейския парламент.....ТУК